Krat

Et krat er et område, der er tæt bevokset af mindre træer og buske. Det kan for eksempel være et buskads, der er ikke er blevet plejet og vedligeholdt eller et læbælte. Fjernelse af krat kan skabere mere synlighed, lys og luft og gøre plads til græs eller anden beplantning.