Service

MIN SERVICE INDENHOLDER

Vedligeholdelse & hækkeklipning samt Græspleje

 

Lugning af bede.

Ukrudtsbekæmpelse med kemi eller brænding.

Fejning, rivning og opsamling af nedfaldne blade.

Græsslåning efter gældne plejeplan 

Hækkelipning

 

En hæk skal typisk klippes 2 gange om året. Mange mener, at det skal gøres før Sankt Hans, men det er ikke nødvendigvis for hækkens skyld. Det letter dog arbejdet at klippe hækken i juni. Men vil man skåne fugleliv i hækken, så bør man vente til juli, hvor ungerne er fløjet fra reden. Hækken bliver måske lidt sværere at klippe, men den tager ikke skade af at vente. Det afhænger af hækkens vækst.

Om man vælger klipning af hæk en eller to gange om året, er ikke så vigtigt. Men hvis hækken klippes to gange om året, bliver den tættere og fremstår mere trimmet, end hvis den kun klippes en gang om året. Løvfældende hække som liguster, lind, tjørn og navr, der taber bladene om efteråret, bør klippes i juni eller juli og igen allersenest først i september.

 

 

 

  • Alm. vedligeholdelse.
  • Hækkeklipning. 
  • Græsslåning.
  • Plantning af ny hæk eller buske.

Træfældning & Beskæring 

 

*Jeg er specialist i træfældning. Når træerne er blevet for store, skal de som regel fældes. Jeg har uddannet mig i fældning af store og vanskelige træer, som jeg gør nænsomt uden at skade omgivelserne og sikkerheden er i orden.

Jeg har erfaring med alle former for beskæringer, herunder også beskæring af frugttræer og bærbuske. En beskæring giver træerne og buskene nyt liv,ligesom det giver mere lys og luft i haven.

Jeg udfører også opstamning af kronen, kronereduktion samt fjernelse af visne og knækkede grene. Hvis der er grene, der hænger ud over veje, fortove eller skel, som er til gene for andre trafikanter eller naboer, så klarer jeg også den.

Stubfræsning

 

Det er billigt og let måde at fjerne træstubbe på sammenlignet med traditionel opgravning og bortkørsel af stub.

Jeg rodfræser ned til en dybde i op til 15 cm. "jeg kan gå ned til 35 cm. men dette skal aftales inden da det bliver udført af en samarbejdspartner" Herefter kan hullet jævnes med jord, og der er ikke spor efter træstubben. Muldet/fliset som er tilbage, kan anvendes i bede eller under buske.

Der skal ingen tunge og larmende gravemaskiner ind i haven, da min stubfræser er lille og flexibel og efterlader ingen skader,

Man kan hurtigt reetablere græsplænen, hvor den tidligere stub har stået.

Stubfræseren kan komme ind næsten overalt, dog skal der være min 85 cm. i breden.

 

.

 

  • Træfældning, også vanskelige træer og topkapning.
  • Beskæring af træer, frugttræer og æbletræer osv.
  • Flishugning, rydning og knusning af krat, store som små opgaver.
  • Rodfræsning  og stubfræsning

TILBUD/ARBEJDSGANG

01.

 

Book et møde

 

Som regel kan dette møde blive afholdt indenfor få dage, efter kundens ønske og tidspunkt. 

 

02.

 

Tilbud modtages online indefor 2 dage

 

Ved større projekter skal jeg bruge 3 til 4 dag på tilbudsberegning. 

NB! husk at læse forretningsbetingelserne. 

 

03.

 

Kunden godkender

tilbudet online

 

Så snart kunden har godkendt tilbuddet i onlinesystemet, får jeg en bekræftiglse på opgaven. 

 

04.

 

Projektet opstartes hutigst muligt efter kundens ønkse 

 

Projektet opstartes hurtigst muligt efter de øvrige forretningsbetingelser er opfyldt.

 

LEDER DU EFTER KVALITET

OG BEDRE SERVICE?

BØGELUND

Anlæsgartner & Træpleje

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

Kontakt infomationer

+45 42734774

Teglværksvej 17. 4690 Haslev

CVR 39926431

P-nummer 1024026171