Privatlivspolitik & bogføringslov

Bøgelund Træ & Stub behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik.


I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.


1. PERSONOPLYSNINGER


1.1.Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger

som vi modtager fra andre jf.1.2.De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:


  • Kontaktoplysninger;for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring


1.2.Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med et projekt.

Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.


2. ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


2.1.Formålet med indsamlingen af ​​dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige

ydelser til dig og din husstand.


2.2.Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.


3. Procedurebeskrivelse jf. Bogføringslovens § 6

 

3.1 Procedure for registrering af transaktioner

Jeg vil sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres ved at bruge de værktøjer, som det anvendte digitale regnskabssystem stiller til rådighed. Herunder vil der blive foretaget bankafstemning for at sikre overensstemmelse mellem bogføringen og de faktiske transaktioner. Dette vil blive gjort løbende og senest ved udgangen af hvert kvartal, hvor det vil sikres, at regnskabet er fuldt opdateret og afstemt.


4. Procedure for opbevaring af regnskabsmaterialet


4.1 Jeg vil uploade alle de omtalte rapporter og bilag nævnt i Bogføringslovens §4 stk. 1-7 til det digitale bogføringssystem, når de modtages eller snarest herefter. Dette betyder, at disse løbende kan findes i det digitale bogføringssystem og ikke kan gå tabt, da det digitale bogføringssystem er sikret af backup.

4.2 revision bliver foretaget jævnligt for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres og krontroleres dette udføres eksternt hos 


Regnskab & Revision ApS

Ejbovej 17b

4632 Bjæverskov

Danmark

Cvr.nr. 36 04 42 17


5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER


5.1.Dine personoplysninger opbevares hos ekstern virksomhed VISMA Dinero Aps 


5.2.Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen

i persondataforordningen.


5.3.Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af ​​dine personlige oplysninger hos Databehandleren.


5.4.Vi på ser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod,

at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes.Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer

til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af

personoplysninger.


6. DELING


6.1.Vi sletter dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks.andre håndværker, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.


6.2.Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med

offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.


7. SLETNING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER


7.1.Vi opbevarer kun personoplysninger, så det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav.


7.2.Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte

arbejde udløber, hvilket pt er 10 år.

8. Cookies


8.1 Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignendeidentifikatorerbetragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, behandler vi også disseidentifikatorersom personlige oplysninger.

Tilsvarende, i det omfang at ikke-personlige oplysninger er kombineret med personlige oplysninger, behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil reklameannoncer blive mindre relevante for dig, og optræde hyppigere. Du kan derudover risikere at websitet ikke fungerer optimalt, ligesom der kan være indhold du ikke kan få adgang til.9. DINE RETTIGHEDER


9.1.Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på nedenstående e-mail eller telefonnummer.


9.2.Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandling af dine personoplysninger.


9.3.Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K,

tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail:dt@datatilsynet.dk


10. DATAANSVARLIG
Martin vitthøfft Bøgelund


10.1.Dine personoplysninger indsamles og behandles af:


10.2.

Bøgelund Træ & Stub

CVR-NR 39926431

Teglværksvej 17,

4690 Haslev 

Tlf. 42734774

E-mail kontakt@boegelund.nu